Mailing list

Bodhi Path je medzinárodná sieť buddhistických centier založených Šamar Rinpočem. Centrum Bodhi Path v Košiciach poskytuje možnosti štúdia buddhizmu a praktikovania meditácie pod vedením kvalifikovaných a skúsených učiteľov.

Vedomie je pominuteľné.
Múdrosť je trvalá.
—Sútra vyžiadaná Sagaramatim