O centrách Bodhi Path

Čo je Bodhi Path?

Bodhi Path je medzinárodná organizácia buddhistických centier, ktoré založil a vedie Šamar Rinpoče (taktiež známy ako Šamarpa). Centrá Bodhi Path podporujú prístup k buddhizmu, ktorý nie je založený na striktom nasledovaní príslušnosti k jeho rôznym tradíciám (tib. rime). Pod vedením Rinpočeho učitelia Bodhi Path poskytujú inštrukcie k buddhistickej meditácii a filozofii a ponúkajú pomoc pri praktikovaní buddhizmu.

Oboznámenie sa s buddhizmom

Bodhi Path ponúka osnovu pre meditáciu a štúdium zostavenú Šamar Rinpočem, ktorá vychádza z učení indického buddhistického učenca Atíšu tak ako boli prenesené Gampopom. Táto osnova sa obzvlášť hodí potrebám a podmienkam buddhistických praktikujúcich, ktorí žijú moderným spôsobom života. Osnova je vo všetkých centrách Bodhi Path vyučovaná kvalifikovanými rezidentnými alebo cestujúcimi učiteľmi ktorých ustanovil Šamarpa.

Úsilie centier Bodhi Path

Prostredníctvom spoločného štúdia a praxe sa rozvíja zmysel pre duchovnú komunitu, ktorá následne podporuje naše individuálne štúdium a prax buddhizmu.

"Existujú dve úrovne úžitku, ktoré zažíva ten kto praktikuje meditáciu. Prvou je okamžité zlepšenie podmienok v každodennom živote. Prax meditácie vedie k mysli, ktorá je pokojnejšia, vyrovnanejšia a uvoľnenejšia. Keďže myseľ je uvoľnenejšia, situácie, ktoré nás zvyčajne rozčuľujú majú menší význam. Rovnako, prostredníctvom meditácie sa myseľ učí byť nezávislou od vonkajších podmienok a okolností. Myseľ, ktorá nie je ovplyvnená vonkajšími podmienkami je potom schopná objaviť svoju vlastnú stabilitu a vyrovnanosť. Stabilná myseľ, ktorá nie je rozrušená, zažíva v našich životoch menej utrpenia. Toto sú okamžité výsledky, ktoré prichádzajú s pravidelnou meditačnou praxou."

Šamar Rinpoče

Centrá Bodhi Path

Oficiálne stránky učiteľov

Iné zaujímavé stránky