Čo je buddhizmus?

Buddhizmus je spôsob ako rozvíjať kvality mysle a snažiť sa pochopiť jej podstatu. Buddhizmus nie je náboženstvo ani filozofia. Tieto dva pojmy nevystihujú jeho skutočný význam. Buddhizmus je jednoducho metóda, učenie a spôsob života. Je to učenie o tom, ako byť šťastný a spokojný.

Praktikovať buddhizmus znamená rozvíjať naše pozitívne vlastnosti a tak byť prirodzeným spôsobom užitočným pre druhých. Buddhistická prax a bežný život nemusia byť oddelené. Každodenný život poskytuje množstvo príležitostí ako rozvíjať naše kvality.