Osnova pre meditačnú prax a štúdium

Zostavil Šamar Rinpoče

Centrá Bodhi Path poskytujú osnovu pre meditačnú prax a štúdium, ktorá pochádza z autentických učení dharmy a je uspôsobená na potreby a podmienky praktikujúcich dharmy v modernom svete.

Osnovy Bodhi Path sú založené na učení o Tréningu mysle (tib. lodžong), čo je dômyselný systém kontemplatívnych praxí, ktoré pomáhajú vniesť bdelosť, pozornosť a vhľad do naších zážitkov, na meditačnom vankúši, aj mimo neho. Tieto učenia boli zachovávané neprerušenou líniou majstrov, od čias Buddhu, a sú vyučované vo všetkých centrách Bodhi Path spolu s podpornými praxami a študijnými témami, podľa inštrukcií súčasného Šamar Rinpočeho Mipham Čhökji Lodrö.

Primárny text pre osnovy Bodhi Path je kniha od Šamar Rinpočeho Cesta k prebudeniu: Komentár k Siedmim bodom Tréningu mysle od Dža Čhekawa Ješe Dordžeho, ktorá slúži ako manuál k stupňom tréningu mysle. Tieto inštrukcie lodžongu nasledujú tradíciu Gampopu (1079–1153), ktorý prepojil inštrukcie školy Kadampa od Atíšu, s učeniami mahámudry významného indického majstra Sarahu. Táto ústna transmisia je známa ako tradícia Tréningu mysle Dve spojené rieky.

Tieto osnovy sa vyučujú v centrách Bodhi Path a mali by byť prijímané pod dohľadom kvalifikovaného učiteľa. Podrobnosti nájdete v menu vľavo.