14. Šamarpa, Mipham Čhökji Lodrö

Oficiálna stránka Šamar Rinpočeho

Künzig Šamar Rinpoče sa narodil 27. októbra 1952 v Derge, vo východnom Tibete. Vo veku štyroch rokov ho 16. Karmapa, Rangdžung Rigpä Dordže rozpoznal ako štrnástu reinkarnáciu Šamarpu, lámu s červenou korunou. V nasledujúcich rokoch Šamar Rinpoče prijal od Karmapu celý cyklus učení línie Karma Kagjü.

Línia Šamarpu je v tibetskom budhizme druhou najstaršou líniou reinkarnovaných učiteľov, s počiatkom v 13. Storočí. Podľa tradície, Šamar Rinpoče v roku 1994 oficiálne rozpoznal Trinlä Thajä Dordžeho ako 17. Gjalwa Karmapu a osobne dohliadal na každý aspekt jeho vzdelania, vrátane kompletnej transmisie učení línie.

Po smrti 16. Karmapu v roku 1981 sa Šamar Rinpoče sústredil na dokončenie množstva projektov 16.Karmapu a zároveň začal rozvíjať nové projekty. V Roku 1991 spolu založil Karmapov medzinárodný buddhistický inštitút (KIBI), inštitút vyššieho vzdelavánia v Novom Dillí, ktorý v súčasnosti ponúka bakalárske štúdium buddhizmu. Zkompletizoval opätovnú tlač Tendžuru, 214 zväzkov v ktorých popredný indický a tibetský učitelia vysvetľujú učenia, ktoré odovzdal historický Buddha. Rinpoče neprestajne poskytoval vedenie kláštorných spoločenstiev kláštora Rumtek v Sikkime, buddhistického výskumného a vzdelávacieho inštitútu Šri Diwakar v Kalimpongu, Šri Karmaraj Mahavihara v Swayambhunat v Káthmandu a Yangpačen v Tibete.

V roku 2003 v údolí Káthmandu založil Šhar Minub, rozsiahlu inštitúciu, ktorá zahŕňa kláštor, školu s tradičným štúdiom budhizmu, priestory pre dlhodobé ústrania, niekoľko svätýň a inštitút pre zahraničných študentov. Výnimočnou je pustovňa určená pre obnovu kvality Vinaje, kde sú mnísi v dlhodobom ústraní v ich praxi odhodlaní dodržiavať všetky pôvodné sľuby autentickej tradície budhistických mníchov.

Potom ako sa tieto projekty v Ázii rozbehli, Rinpoče cestoval po celom svete kde v existujúcich centrách Karma Kagjü učil a odovzdával transmisie.

V roku 1996 Rinpoče založil buddhistické centrá Bodhi Path, sieť Dharma centier založených na nesektárskom prístupe k buddhizmu. Rinpoče zostavil pre Bodhi Path curriculum na základe rozsiahlych a hlbokých učeniach Lodžong alebo tréning mysle. Veril, že meditačné praxe a filozofia patriace transmisii Lodžongu sa dokonale hodia vedeniu moderných praktikujúcich zo zmätku smerom k prebudeniu. V súčasnosti existuje viac než 40 Bodhi Path centier a skupín, ktoré boli založené v Ázii, Európe a Severnej a Južnej Amerike.

Šamar Rinpoče bol činný v mnohých humanitarných projektoch. Napríklad založil nadácie Infinite Compassion a Šhanti Path pre podporu práv zvierat, udržateľnosť, stavbu nemocníc a škôl pre chudobné deti a ďalšie humanitárne aktivity.

Rinpoče zanechal výnimočné knihy, ktoré boli vydané v mnohých jazykoch. Path to Awakening: Komentár k Sedem bodovému tréningu mysle od Dže Čhekawu Ješe Dordžeho a Boudless Awakening: Jadro buddhistickej meditácie zameranej na meditačnú prax; Golden Swan in Turbulent Waters: Život a doba 10. Karmapu Čhoying Dordžeho je historickou rozpravou. Creating Transparent Democracy: Nový model riešaci vládnutie. Taktiež napísal The King of Prayers: Komentár k Vznešenému kráľovi prianí dokonalého jednania a zostavil množstvo textov k priaxiam a komentárov vrátane polulárnych textov k praxiam Čenreziga a 35 buddhov (Sútra troch kôp).

11. Júna 2014 budhistické centrá Bodhi Path s nesmiernym smútkom oznámili, že 14. Šamarpa umrel. Šamar Rinpoče umrel na infarkt v Bodhi Path centre Renchen-Ulm v Nemecku. Dva dni zotrval v meditačnom pohrúžení (tukdam), počas ktorých manifestoval všetky tradičné buddhistické znaky prebudenia. Meditačné pohrúženie Šamar Rinpočeho skončilo počas priaznivého dňa splnu Saga Dawa, dňa pripomínajúceho narodenie, osvietenie a parinirvánu Buddhu Gautamu.

Šamar Rinpoče ostane navždy v pamäti kvôli jeho výnimočnosti a mnohostrannej osobnosti. Bol odhodlaný a odvážny, temperamentný, moderný a krásne netradičný. Stelesnenie prebudenej mysle v každej jeho činnosti, jeho nekonečný súcit k všetkým cítiacim bytostiam, sa manifestovali v štedrom a nesebeckom diele. Rinpočeho inteligencia a vízia boli na najvyššej úrovni bódhisattvu.

Telesná forma 14. Šamar Rinpočeho už nie je medzi nami, ale jeho súcit, múdrosť a fenomenálna energia pokračuje v jeho projektoch a v nespočetných životoch, ktoré počas svojho života ovlyvnil a obohatil. S požehaním a podporou Karmapu Thajä Dordžeho, bude jeho dedičstvo a vízia naďalej prekvitať v Bodhi Path centrách po celom svete.